BHV cursus Emmen

NedCert

Erkend opleider BHV – EHBO

Oosterbracht 4T
7821 CJ Emmen
info@bhvcursusemmen.nl

Privacyverklaring

AVG GDPR BHV cursus EmmenJust Skills is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Functionaris Gegevensbescherming is Maureen Aardema.

Contactgegevens:
BHV cursus Emmen
Oosterbracht 4T
7821 CJ Emmen
info@bhvcursusemmen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voornaam en voorletters;
  • achternaam;
  • geboortedatum;
  • e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld media, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • afhandeling van betaling;
  • verzorgen van de cursus;
  • aanmelding voor het examen bij NedCert;
  • informatie over onze opleidingen;
  • verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Door het aanmelden van cursisten gaat u een overeenkomst aan, waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is. Tevens verwerken wij persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Media verwerken wij op basis van toestemming.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen bovenstaande persoonsgegevens met NedCert, omdat dit noodzakelijk is om deel te kunnen nemen aan het examen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. Tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een door u aangewezen organisatie te sturen. Uw verzoeken kunt zenden aan info@bhvcursusemmen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bhvcursusemmen.nl

Verplichtingen

U bent met ons een overeenkomst aangegaan volgens het opleidingsreglement, waardoor u persoonsgegevens aan ons opgeeft. Indien u deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij uw aanmelding niet in behandeling nemen.