BHV cursus Emmen

NedCert

Erkend opleider BHV – EHBO

Oosterbracht 4T
7821 CJ Emmen

info@bhvcursusemmen.nl

Coronabeleid

Beleid Coronavirus COVID-19

Wij zijn open en staan klaar voor u!

Wanneer er mensen op het werk aanwezig zijn, moeten er ook BHV’ers zijn. Nu er veel mensen vanuit huis werken, zijn er vaak meer BHV’ers nodig om de bezetting op de werkplek te kunnen waarborgen. Wij weten dat u ook in Coronatijd aan uw ARBO verplichtingen moet blijven voldoen, omdat dit noodzakelijk is voor de voortgang van de dagelijkse werkzaamheden van uw bedrijf 1. Maar wij willen niet ziek worden van elkaar. Daarom hebben wij de volgende optie om een cursus te volgen:

Coronabeleid BHV cursus Emmen
corona ventileren BHV cursus Emmen

Normaal de cursus volgen zoals u gewend bent, met 1,5 meter aanpassingen.
De toegang is beperkt tot 8 deelnemers. De les-onderdelen zijn zodanig aangepast, dat wij contactloos les geven. Bij de praktijk krijgen de mensen beschermende handschoenen aan en een mondkapje op. Wij houden door een streng loop-regime de hele dag een onderlinge afstand aan van zeker 1,5 meter. Hiermee voldoen wij aan het NedCert COVID-19 protocol en de eisen van het RIVM.

In elke ruimte controleren wij continu de luchtkwaliteit of er voldoende geventileerd is. Wij meten, naast de CO2-waarde, ook de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimtes. 

Mensen met griepachtige verschijnselen moet u nu niet aanmelden voor een cursus.

1. Wettelijke regeling

Wijzigingsregeling maatregelen COVID-19

Vanwege de duur van de lockdown heeft het kabinet gemeend een uitzondering te moeten maken op het verbod op openstelling van publieke plaatsen, ten behoeve van praktijkcertificering en -examinering van opleidingen en cursussen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid. Daarbij kan worden gedacht aan het opleiden in hulpverleningshandelingen en het werken in, op en vanaf een voer- en vaartuig. Hulpverleningshandelingen zullen zoveel mogelijk op afstand en met hulpmiddelen plaatsvinden, echter dat kan niet met alle (onderdelen van) opleidingen, zoals de EHBO-opleiding die nodig is voor iemands beroep of functie, zoals bedrijfshulpverlener. Het zal doorgaans gaan om praktijkcertificaten met een beperkte geldigheidsduur of praktijkexamens die periodiek moeten worden afgenomen. Bijvoorbeeld het behalen van een heftruckcertificaat, benodigd om te bewijzen dat men voldoende instructie in de praktijk heeft genoten om een heftruck te besturen. Of het volgen van een cursus als bedrijfshulpverlener of cursussen gericht op bedrijfsveiligheid.

Tijdelijke regeling maatregelen covid-19

Artikel 3.1.2.F Groepsvorming boven vier personen
is toegestaan bij
groepsverbanden die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties;

Artikel 3.2.2.D Groepsvorming boven dertig personen
is toegestaan bij
personen die deelnemen aan onderwijsactiviteiten, trainingsactiviteiten en educatieve activiteiten, locaties voor kinderopvang en zorglocaties;